Hjem

MØBELRESTAURERINGFør i tiden kom der i mange huse, en gang om året, en møbelsnedker for at gennemgå alle husets møbler for at udbedre skader som:Ledløse stole


Løse eller manglende lister


Skuffer som ikke glider


Hvide ringe på polerede møbler


Afrensning og oppolering


Løs eller skadet finer


Fransk rørfletning


og meget, meget mere…– det gør der ikke mere, derfor er mange gode møbler, i tidens løb, havnet på loftet eller i et pulterkammer med skader som disse. Jeg forsøger, med respekt for de gamle håndværksmæssige traditioner, at bevare møblets oprindelige udseende ved en nænsom og omhyggelig restaurering. Det er umuligt at lave en prisliste over de forskellige reparationer, men jeg kommer gerne og ser på tingene og giver en vurdering af den nødvendige restaurering og en vejledende pris.


Møbelrestaurering handler om at bevare, hvor det er muligt. Det er i praksis altid et spørgsmål om at finde en balance mellem hvor meget, der skal restaureres, og hvor lidt der er nødvendigt. Det skal naturligvis også indgå i overvejelserne om, hvorvidt møblet bliver brugt i det daglige og skal kunne tåle det daglige slid, eller det kun bliver brugt ved særlige lejligheder, som f.eks. til at gemme julepynt i.


Der kan gøres meget for at forhale tidspunktet for næste restaurering. Skån møblerne ved at placere det uden for almindelige gangarealer, undgå stærk sollys direkte på møblet, og helst så fjernt som muligt fra radiatore eller andre varmekilder. Vedligeholdelse af overflader er vigtigt. Der findes i handlen et utal af møbelplejemidler, og det kan derfor være svært at vælge det rigtige, men undgå plejemidler, som indeholder silikone.


Der er stort set ikke to opgaver som er ens. Derfor beror resultatet altid på en grundig undersøgelse af møblet, gerne sammen med kunden, for at finde frem til den rigtige restaurering og naturligvis et prisoverslag for arbejdet. Jeg har restaureret møbler stort set hele mit liv; siden 1985 som selvstændig. I 2008 blev jeg færdig med at bygge værksted herhjemme på Bagerstræde i Akselholm.


(Møbler indleveret til restaurering er dækket af ejerens indboforsikring så længe det er på værkstedet)